کتاب چگونه یک هکر حرفه ای شویم ؟!

]کتابی که در پیش رو دارین یکی از کتاب های فعال در زمینه هک و امنیت

میباشد و حاصل تجربه چندین ساله هکری معروف است ، توجه داشته باشین

که این محصول ما صرفا آموزشی بوده و تنها راهکار ها در آن بیان شده است

برخی از تیتر های این کتاب را مشاهده کنید

کتاب چگونه یک هکر حرفه ای شویم ؟!