چگونه دوربین های مخفی را شناسایی کنیم ؟

گاهی وقتا میشه ، که به هتل و یا اتاق پرو میریم و میخایم ببینیم ایا دوربینی مخفی

نصب شده است یا نه ! برا این کار دوربین گوشیتون رو بدون فلش روشن کنید و

محیط رو به طور کامل با دوربین بررسی کنین اگه نور قرمز دیدین بدونین که

دوربین مخفی در حال کار است ….