هوش مصنوعی

 

هوش مصنوعی یعنی جایگزین کردن ، ربات هایی که خودکار و طبق دستوری

که بهشون دادی کار میکنن ، و این یعنی نابودی برخی از مشاغلی که انسان

توی اونا داره فعالیت میکنه مث کارگرای ساختمان ، کارمندای بانک و ….

از همین حالاا اگه جوون هستین به فکر شغلی جدید و ناب برای خودتون باشین