آشنایی با قسمت Extandead و ترسیم شکل ها و ویژگی های آن در 3DMAX


تمامی ویدئو های این دوره آموزشی 3dmax توسط مهندس مسعود سرخوش ضبط شده اند

در این ویدئو ، بحث های زیر را آموزش می دهیم :

  • آموزش ساخت تانک روغنی
  • آموزش ساخت کپسول ( قرص)
  • آموزش ساخت تابوت
  • آموزش ساخت میز غذاخوری
  • و …