گروه پابجی ایرانیان

تیم پابجی ایرانیان

سلام خدمت همه گیمر ها و به خصوص پابجی بازان عزیز 

جهت تفریح ، داشتن لحظات خوش و شاد کنار هم ، آشنا شدن با دوستان جدید ،بهره مندی از لذت هیجان گروهی در بازی پابجی ایجاد کردم تا با 

افراد مختلف بازی کنیم 

جهت پیوستن به گروه پابجی ایرانیان به نام کاربری زیر در بازی پابجی پیام دهید :

Iman Themmaker

همچنین به آیدی 

5554190202 هم میتوانید پیام دهید

تیم پابجی ایرانیان

تیم پابجی ایرانیان